انگشتر عقیق سبز درجه یک
630,000 تومان

حکاکی نفیس و زیبای ذکر
اللهم عجل لولیک الفرج
اثر استاد زهیر

انگشتر عقیق سبز معدنی اصل
488,000 تومان

حکاکی ذکر یا رقیه
اثر استاد خاتم

رکاب صفوی شبکه
نقره عیار۹۲۵

انگشتر نفیس عقیق سرخ درجه یک اصل
499,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر
یا زینب
هنر دست استاد رب

رکاب صفوی پا اردکی
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر نفیس عقیق سرخ درجه یک اصل
800,000 تومان

با تراش بسیار منظم و زیبا

حکاکی زیبای ذکر
یا رقیه مدد
هنر دست استاد رب

انگشتر زنانه عقیق یمنی
388,000 تومان

حکاکی ذکر یا علی مدد

رکاب نقره طرح قلم زنی برجسته
نقره عیار۹۲۵

انگشتر عقیق معدنی اصل
688,000 تومان

حکاکی نفیس ذکر یا غریب الغربا
اثر زیبای استاد رب

رکاب صفوی دستساز درجه یک
پشت شبکه با اره کاری های منظم و زیبا

انگشتر نفیس و زیبای عقیق سبز اصل
730,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر یا امام حسن
هنر دست استاد میر

رکاب صفوی بغل گل
آینه کاری شده

انگشتر زنانه عقیق سبز اصل
315,000 تومان

حکاکی گود و زیبای
ذکر شریف یارقیه

رکاب نقره با کیفیت
نگین کاری شده طرح جواهر
عیار۹۲۵

انگشتر زنانه عقیق سبز اصل
288,000 تومان

حکاکی نفیس و فاخر
ذکر یازهرا

رکاب صفوی چهارچنگ
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر عقیق سبز معدنی اصل
520,000 تومان

حکاکی ذکر یا فاطمه الزهرا
اثر استاد میر

رکاب صفوی شبکه قبل و گوشواره
نقره عیار۹۲۵

انگشتر عقیق سوسنی اصل
480,000 تومان

حکاکی فاخر و نفیس ذکر
یا امیرالمومنین حیدر
اثر استاد میر

انگشتر عقیق یمنی اصل
499,000 تومان

حکاکی فاخر و نفیس ذکر شریف
یا فاطمه الزهرا
اثر استاد رب

انگشتر عقیق آبی اصل
338,000 تومان

حکاکی فاخر و نفیس ذکر یا غریب الغربا
اثر هنرمندانه استاد رب

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق زرد درجه یک اصل
1,300,000 تومان

با تراش الماسه زیبا هنر دست
رکاب اشکی درجه یک دستساز
قلم زنی زیبای پیچک دور کار
ذکر یازهرا و یارقیه روی بازوها
تمام هنر دست عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق مشکی یمنی اصل
1,200,000 تومان

رکاب درجه یک صفوی
دستساز
تمام قلم زنی ذکر

انگشتر عقیق کبود یمنی اصل با تراش بسیار زیبا
880,000 تومان

حکاکی ذکر امن المتوکلون(نقش انگشتر حضرت زهرا)
اثر استاد میر

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق یمنی
2,200,000 تومان

با حکاکی ذکر امیری حسین و نعم الامیر
اثر استاد میر

رکاب درجه یک اشکی دستساز عیار۹۲۵
قلم زنی هنرمندانه و زیبا تمام هنر دست

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق یمنی با حرز کبیر اختصاصی خاتم آرا
2,580,000 تومان

با حکاکی ذکر امیری حسین و نعم الامیر
اثر استاد میر

رکاب درجه یک اشکی دستساز عیار۹۲۵
قلم زنی هنرمندانه و زیبا تمام هنر دست

با حرز کبیر اختصاصی خاتم آرا
روی پوست آهو دستنویس همراه با آداب و نماز مربوطه

انگشتر مردانه عقیق سبز اصل
458,000 تومان

حکاکی فاخر و نفیس ذکر یا امام حسن
اثر استاد میر

انگشتر مردانه فاخر و کلکسیونی عقیق سوسنی
1,400,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر یاحسین

رکاب درجه یک صفوی اشکی
دستساز
تمام قلم زنی فاخر هنر دست

انگشتر مردانه فاخر و کلکسیونی عقیق سبز درجه یک اصل
1,480,000 تومان

تراش شمسه بسیار منظم و دقیق

حکاکی نفیس ذکر امیری حسین و نعم الامیر
اثر هنرمندانه استاد وحی

انگشتر فاخر و نفیس عقیق سبز معدنی اصل
800,000 تومان

تراش شمسه هنر دست

حکاکی زیبا و درجه یک
ذکر یا علی مولا
اثری نفیس از استاد وحی

انگشتر عقیق سبز درجه یک
588,000 تومان

حکاکی نفیس و زیبای ذکر یا امام حسن
اثر استاد زهیر

انگشتر عقیق معدنی اصل دورنگ، خاص و زیبا
458,000 تومان

حکاکی نفیس ذکر یا علی بن موسی الرضا
اثر هنرمندانه استاد رب