مدال حدید اصل با حکاکی لوح جامع ع علی
348,000 تومان

قاب نقره دستساز
طرح دور پیچ
عیار۹۲۵

مدال زیبای طرح شکوفه حدید اصل
318,000 تومان

قاب نقره
نگین کاری شده طرح جواهری
عیار۹۲۵

آویز حدید اصل حکاکی لوح جامع ع علی
128,000 تومان

حکاکی لوح جامع ع علی

????همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت
به عنوان هدیه????

آویز حدید اصل حکاکی کف العباس یا قمر بنی هاشم و ذکر ۴سلام زیارت عاشورا
128,000 تومان

حکاکی کف العباس
یا قمر بنی هاشم
و ذکر ۴سلام زیارت عاشورا

????همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت
به عنوان هدیه????

آویز درشت حدید اصل حکاکی لوح جامع ع علی و دعای ۳جلاله
188,000 تومان

حکاکی لوح جامع ع علی و دعای ۳جلاله

????همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت
به عنوان هدیه????

آویز حدید اصل حکاکی لوح جامع ع علی و دعای ۳جلاله
128,000 تومان

حکاکی لوح جامع ع علی و دعای ۳جلاله

????همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت
به عنوان هدیه????

آویز حدید اصل حکاکی لوح جامع ع علی و زیارت عاشورا
128,000 تومان

حکاکی لوح جامع ع علی و زیارت عاشورا

????همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت
به عنوان هدیه????

آویز حدید اصل ۲رو
168,000 تومان

یک طرف: لوح جامع ع علی
یک طرف: لوح اعظم ستاره حضرت سلیمان

????همراه با یک عدد زنجیر استیل رنگ ثابت
به عنوان هدیه????