انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق کبود یمنی
1,100,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر فاطمه بضعه منی
اثر استاد رب

رکاب عیلی دستساز

انگشتر عقیق کبود یمنی اصل با تراش بسیار زیبا
880,000 تومان

حکاکی ذکر امن المتوکلون(نقش انگشتر حضرت زهرا)
اثر استاد میر

انگشتر نفیس عقیق کبود یمنی
588,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر یا فاطمه الزهرا
هنر دست استاد میر

رکاب زیبای صفوی اشکی

انگشتر فاخر عقیق کبود یمنی
830,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر یا حسین
هنر دست استاد میر

رکاب زیبای دستساز

انگشتر فاخر عقیق کبود یمنی
688,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر یا حسین
هنر دست استاد میر

رکاب زیبای صفوی بغل گل

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق یمنی کبود درجه یک
980,000 تومان

با تراشی بسیار زیبا

رکاب نفیس دستساز
قلم زنی سبک اصفهان تمام هنر دست
با ۱۲ عدد برلیان اصل
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر مردانه فاخر و کلکسیونی عقیق کبود یمنی درجه یک
1,880,000 تومان

عقیق کبود یمنی درجه یک
با تراش بسیار زیبا

رکاب درجه یک و جوندار صفوی اشکی
دستساز

انگشتر ظریف عقیق کبود یمنی
399,000 تومان

تراش فنسی بسیار منظم

رکاب اسپرت
نقره عیار۹۲۵