انگشتر فاخر و فوق کلکسیونی
3,400,000 تومان

عقیق سوسنی یمنی درجه یک
با تراشی بسیار زیبا

رکاب نفیس و حرفه ایی صفوی اشکی
دستساز

تمام قلم زنی فاخر

انگشتر فاخر و نفیس عقیق سوسنی یمنی درجه یک
2,400,000 تومان

عقیق سوسنی یمنی درجه یک
با کیفیت و طبع رنگی بسیار بالا
.
رکاب فیلی بسیار خوش ترکیب و منظم
قلم زنی نفیس سبک اروپایی
تمام هنر دست
اثر استاد ساعدی

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق سوسنی یمنی تراش اشکی
1,200,000 تومان

عقیق سوسنی یمنی
تراش اشکی

رکاب دستساز حرفه ایی و بسیار زیبای
صفوی بغل گل
با آینه کاری زیبا و بسیار خاص

انگشتر عقیق سوسنی اصل
480,000 تومان

حکاکی فاخر و نفیس ذکر
یا امیرالمومنین حیدر
اثر استاد میر

انگشتر مردانه فاخر و کلکسیونی عقیق سوسنی
1,400,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر یاحسین

رکاب درجه یک صفوی اشکی
دستساز
تمام قلم زنی فاخر هنر دست

انگشتر عقیق سوسنی یمنی درجه یک
1,400,000 تومان

رکاب فاخر صفوی
با سوهان کشی و اره کاری های منظم و دقیق
هنر دست استاد عماد
نقره عیار۹۲۵

انگشتر عقیق سوسنی یمنی درجه یک
1,100,000 تومان

رکاب صفوی آینه کاری شده
مخراج شده با ۸عدد برلیان اصل
نقره عیار۹۲۵

انگشتر عقیق سوسنی یمنی درجه یک
1,150,000 تومان

رکاب فاخر و درجه یک
فیلی مدل دار اشکی
با سوهان کشی و اره کاری های بسیار منظم

انگشتر ست زوجین عقیق سوسنی یمنی درجه یک
1,055,000 تومان

رکاب صفوی
هنر دست استاد قربانی
نقره عیار۹۲۵

انگشتر زنانه عقیق سوسنی
288,000 تومان

حکاکی ذکر یا علی

رکاب نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق یمنی سوسنی درجه یک
1,280,000 تومان

رکاب فاخر و دستساز
تلفیقی از شبکه و آینه منظم
نقره ۹۲۵ عیار
هنر دست استاد شریف

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق سوسنی یمنی درجه یک
4,500,000 تومان

با تراشی بسیار زیبا

رکاب نفیس و حرفه ایی صفوی اشکی
دستساز
تمام قلم زنی فاخر هنر دست

انگشتر عقیق سوسنی اصل
388,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر یا فاطمه الزهرا
اثر استاد ذره

رکاب صفوی اشک و شبکه
نقره عیار۹۲۵

انگشتر زنانه عقیق سدسنی
288,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر یافاطمه

رکاب نقره عیار۹۲۵

 

انگشتر عقیق سوسنی اصل
488,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر علی ولی الله
اثر استاد ذره

رکاب صفوی اشکی
نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق سوسنی
1,300,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر کف العباس
و ۴سلام زیارت عاشورا

رکاب درجه یک صفوی طزح ترنج
دستساز
تمام قلم زنی فاخر هنر دست

انگشتر عقیق سوسنی یمنی درجه یک
1,280,000 تومان

بسیار خوش طبع با کیفیت رنگی بالا

رکاب صفوی دستساز
تمام آینه کاری شده
نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق سوسنی یمنی درجه یک
2,300,000 تومان

انگشتر فاخر و کلکسیونی
عقیق سوسنی یمنی درجه یک

با تراش زیبای شمسه
حکاکی نفیس آیه و من یتق الله(جهت افزایش رزق و روزی)
اثر استاد بزرگ حکاکی جناب سید عباس ضابطی با امضای معروف (س.ع)

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق سوسنی یمنی درجه یک
2,200,000 تومان

عقیق سوسنی یمنی درجه یک

رکاب درجه یک صفوی اشکی دستساز
تمام قلم زنی فاخر هنر دست

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق سوسنی یمنی
1,980,000 تومان

رکاب درجه یک صفوی اشکی دستساز
تمام قلم زنی فاخر هنر دست

انگشتر فاخر و کلکسیونی عقیق سوسنی یمنی درجه یک
2,480,000 تومان

عقیق سوسنی یمنی درجه یک

رکاب درجه یک دستساز
قلم زنی زیبای برجسته تمام هنر دست
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر عقیق سوسنی اصل
640,000 تومان

عقیق سوسنی اصل
حکاکی زیبای ذکر یا زینب
اثر استاد سید محسن

رکاب صفوی اشکی طرح قلم زنی

انگشتر عقیق سوسنی اصل
700,000 تومان

حکاکی زیبای ذکر یا امیرالمومنین
اثر استاد جواد

رکاب صفوی اشکی طرح قلم زنی

انگشتر عقیق سوسنی اصل
700,000 تومان

حکاکی ذکر یا جواد الائمه
اثر استاد سید محسن

رکاب زیبای صفوی
دستساز نقره عیار۹۲۵