انگشتر فاخر و نفیس جواهری یاقوت گارنت (سیلان)
880,000 تومان

درجه یک معدنی اصل

رکاب درجه یک و حرفه ایی
شبکه طرح کتیبه
هنر دست استاد احمد
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر ظریف و نفیس گارنت معدنی اصل(یاقوت سیلان)
530,000 تومان

رکاب بسیار شیک دستساز درجه یک
پشت شبکه با سوهان کشی منظم و زیبا

انگشتر جواهری فاخر و نفیس گارنت اصل (یاقوت سیلان)
940,000 تومان

رکاب دستساز بسیار زیبا
قلم زنی تمام هنر دست سبک اصفهان
آینه کاری شده
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر جواهری فاخر و نفیس گارنت اصل (یاقوت سیلان)
940,000 تومان

رکاب دستساز بسیار زیبا
قلم زنی تمام هنر دست سبک اصفهان
آینه کاری شده
نقره عیار ۹۲۵