انگشتر جواهری فاخر و شیک زنانه یاقوت کبود معدنی
480,000 تومان

اصالت:آفریقا

رکاب درجه یک نقره روکش طلا سفید
عیار استاندار۹۲۵

انگشتر جواهری فاخر و کلکسیونی یاقوت کبود معدنی درجه یک
2,800,000 تومان

اصالت:آفریقا

جواهری
تراش دامله بسیار خاص و بینظیر

رکاب دستساز بسیار زیبا

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری یاقوت کبود آفریقایی درشت و کمیاب
3,200,000 تومان

یاقوت کبود آفریقایی درشت و کمیاب

رکاب حرفه ایی صفوی اشکی
با شبکه منظم و زیبا، آینه کاری شده

انگشتر جواهری فاخر و شیک زنانه
580,000 تومان

یاقوت کبود معدنی،
اصالت:آفریقا

رکاب درجه یک نقره روکش طلا سفید
عیار استاندار۹۲۵

انگشتر جواهری فاخر و شیک زنانه یاقوت کبود اصل
580,000 تومان

یاقوت کبود اصل

رکاب نقره نگین کاری شده طرح جواهر
عیار۹۲۵

انگشتر جواهری فاخر و شیک زنانه یاقوت کبود سنتاتیک
388,000 تومان

یاقوت کبود سنتاتیک

رکاب نقره نگین کاری شده طرح جواهر
عیار ۹۲۵