مدال عقیق زرد درجه یک با حرز اختصاصی فروشگاه
1,100,000 تومان

قاب نقره دستساز
طرح زیبای سیم تاب

مدال عقیق زرد درجه یک با حرز اختصاصی فروشگاه
930,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک 
قاب نقره دستساز
عیار۹۲۵

مدال عقیق زرد درجه یک با حرز واسطه
688,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک با حرز واسطه
قاب نقره دستساز
عیار۹۲۵

مدال عقیق زرد درجه یک تراش اشکی با حرز اختصاصی فروشگاه
930,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک
تراش اشکی

قاب نقره دستساز
عیار۹۲۵

مدال عقیق زرد درجه یک با حرز اختصاصی فروشگاه
930,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک

قاب نقره دستساز
عیار۹۲۵

مدال عقیق زرد درجه یک حکاکی زیبای لوح هفت شرف با حرز اختصاصی فروشگاه
770,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک با حرز اختصاصی فروشگاه
حکاکی زیبای لوح هفت شرف
قاب نقره دستساز
طرح سیم تاب
عیار۹۲۵

مدال عقیق زرد درجه یک با حرز اختصاصی فروشگاه
950,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک با حرز اختصاصی فروشگاه
قاب نقره دستساز
عیار۹۲۵

مدال عقیق زرد درجه یک با حرز اختصاصی فروشگاه
990,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک با حرز اختصاصی فروشگاه
قاب نقره دستساز
طرح زیبای دور پیچ
عیار۹۲۵

مدال عقیق زرد درجه یک تراش زیبای شمسه‌ تمام هنر دست باحرز اختصاصی فروشگاه
1,100,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک با حرز اختصاصی فروشگاه
تراش زیبای شمسه‌ تمام هنر دست

قابل سفارش با متن دلخواه شما

حکاکی تفیس و درجه یک
حکاکی ذکر السلام علیک یا علی بن موسی الرضا
اثر استاد وحی

مدال حدید اصل با حکاکی لوح جامع ع علی به همراه حرز امام جواد
780,000 تومان

قاب نقره دستساز
طرح دور پیچ
عیار۹۲۵

با حرز کبیر امام جواد علیه السلام روی پوست آهو با رعایت آداب و نماز به نام‌ شخص