مدال درجه یک نقره با آویز پروانه
880,000 تومان

کاملا مشابه طلا
عیار۹۲۵ روکش آب طلا
.
عقیق سرخ درجه یک
معدنی اصل

مدال درجه یک نقره طرح پروانه
800,000 تومان

کاملا مشابه طلا
عیار۹۲۵ روکش آب طلا
.
سنگ حدید اصل

مدال درجه یک نقره طرح گل
850,000 تومان

کاملا مشابه طلا
عیار۹۲۵ روکش آب طلا
.
عقیق درجه یک معدنی اصل

ناموجود
مدال عقیق زرد درجه یک اصل کاملا مشابه طلا با حرز اختصاصی فروشگاه
850,000 تومان

مدال عقیق زرد درجه یک اصل
کاملا مشابه طلا با حرز اختصاصی فروشگاه

حکاکی زیبای و ان یکاد(جهت چشم زخم)
قاب نقره طرح پروانه
روکش آب طلا
عیار۹۲۵