انگشتر فاخر و کلکسیونی زبرجد معدنی اصل درجه یک
1,580,000 تومان

رکاب نفیس و درجه یک
تلفیقی از قلم زنی و شبکه های منظم
تمام هنر دست
نقره عیار۹۲۵

انگشتر مردانه جواهری فاخر و شیک زبرجد اصل
980,000 تومان

بسیار خوش طبع و صاف

همراه با ۶عدد برلیان اصل

مناسب برای افراد و مراسمات خاص
و حلقه دامادی

انگشتر ظریف و نفیس جواهری زبرجد معدنی اصل درجه یک
730,000 تومان

رکاب بسیار شیک دستساز درجه یک
پشت شبکه با سوهان کشی منظم و زیبا
هنر دست استاد عماد
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری زبرجد معدنی اصل
1,400,000 تومان

زبرجد معدنی اصل
درجه یک

رکاب نفیس و حرفه ایی دستساز

انگشتر جواهری فاخر و کلکسیونی رولکسی زبرجد معدنی اصل درجه یک
1,480,000 تومان

زبرجد معدنی اصل درجه یک

همراه با ۶عدد برلیان درجه یک اصل

رکاب حرفه ایی طرح پلاتینی

انگشتر فاخر و کلکسیونی رولکسی زبرجد معدنی اصل درجه یک تراش فنسی
2,150,000 تومان

زبرجد معدنی اصل درجه یک تراش فنسی

همراه با ۴۰عدد برلیان درجه یک اصل

رکاب حرفه ایی رولکسی طرح پلاتینی

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری زبرجد معدنی اصل درجه یک
1,880,000 تومان

زبرجد معدنی اصل درجه یک

رکاب حرفه ایی طرح پلاتینی
با طراحی قلم و آینه کاری فوق العاده
خاص و شیک طرح جغه

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری زبرجد اصل درجه یک
1,700,000 تومان

رکاب حرفه ایی طرح پلاتینی
با سوهان کشی های فوق العاده منظم و زیبا
همراه با ۲۸عدد برلیان اصل

انگشتر جواهری فاخر و شیک زنانه
530,000 تومان

زبرجد اصل درجه یک

رکاب نقره نگین کاری شده طرح جواهر
عیار۹۲۵