دستبند فاخر و کلکسیونی نقره عقیق سبز درجه یک
1,380,000 تومان

حکاکی نفیس ذکر امیری حسین و نعم الامیر
هنر استاد میر

قلم زنی فاخر و بسیار زیبای طرح اروپایی
❗️تمام هنر دست
اثر استاد سهیل

دستبند فاخر و بسیار شیک طرح ساعتی
688,000 تومان

عقیق سبز درجه یک اصل
حکاکی نفیس ذکر یا امام حسن
در کرمخانه حق سفره به نام حسن است
اثری هنرمندانه از استاد رب

دستبند نفیس عقیق سبر درجه یک اصل
288,000 تومان

عقیق سبر درجه یک اصل
حکاکی زیبای ذکر یا امام خسن
اثری هنرمندانه از استاد میر

بند چرم طبیعی درجه یک

دستبند فاخر و بسیار شیک عقیق سبز درجه یک اصل
560,000 تومان

عقیق سبز درجه یک اصل
حکاکی نفیس ذکر حسین منی و انا من حسین
اثر استاد ذره

بند چرم طبیعی درجه یک

دستبند اسپرت فاخر و بسیار شیک
588,000 تومان

عقیق سبز درجه یک اصل
حکاکی نفیس ذکر یا علی بن موسی الرضا
اثر استاد ذره

بند چرم طبیعی درجه یک