انگشتر فاخر در نجف درشت و درجه یک
880,000 تومان

رکاب صفوی بغل گل
آینه کاری شده اثر استاد قربانی
نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی در نجف درجه یک با تراش الماسه بسیار زیبا
1,480,000 تومان

تمام‌هنر دست

حکاکی نفیس و زیبای ذکر و ان یکاد(دفع چشم‌ زخم)
اثر استاد ذره

رکاب درجه یک صفوی دستساز
تمام قلم زنی فاخر هنر دست
ذکر یا فاطمه و یا علی
مخراج شده با برلیان های اصل و آینه کاری زیبا
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی در نجف اصل
830,000 تومان

رکاب فیلی خوش ترکیب و زیبا
دستساز
مخراج شده با عقیق یمنی و فیروزه نیشابور
نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی در نجف با تراش الماسه بسیار منظم و زیبا
800,000 تومان

رکاب دستساز حرفه ایی
تلفیق آینه و شبکه نفیس
نقره عیار ۹۲۵
تمام هنر دست

انگشتر فاخر و فوق کلکسیونی در نجف معدنی درجه یک
2,100,000 تومان

در نجف معدنی درجه یک
با تراش الماسه بسیار منظم
حکاکی زیبای ذکر ۱۴معصوم

رکاب نفیس و حرفه ایی صفوی اشکی دستساز

قلمزنی فاخر گود و برجست پیچک و گل
و آیه ولایت:
ولایته علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی

انگشتر فاخر و کلکسیونی در نجف درجه یک
1,700,000 تومان

در نجف درجه یک

حکاکی نفیس ذکر یا علی
اثر هنرمندانه استاد جواد

رکاب صفوی اشکی دستساز