انگشتر فاخر توپاز سوئیسی
1,600,000 تومان

معدنی اصل تراش اشکی

رکاب شبکه دستساز حرفه ایی
مخراج شده با برلیان های اصل
نقره عیار۹۲۵
با مهر خاتم آرا

انگشتر فاخر و شیک توپاز سبز اصل درجه یک همراه با ۱۲عدد برلیان اصل
1,300,000 تومان

ناسب برای افراد و مراسمات خاص
و حلقه دامادی

????انگشتر فاخر و شیک
توپاز سبز اصل درجه یک
همراه با ۱۲عدد برلیان اصل


رکاب حرفه ایی طرح پلاتینی
دستساز نقره عیار۹۲۵

انگشتر رولکسی فاخر توپاز سوئیسی
1,800,000 تومان

معدنی اصل تراش فنسی زیبا

رکاب رولکسی دستساز فوق حرفه ایی
مخراج شده با برلیان های اصل

انگشتر ظریف و نفیس توپاز معدنی اصل
800,000 تومان

توپاز معدنی اصل، درجه یک
تراش فنسی

رکاب بسیار شیک دستساز درجه یک

انگشتر ظریف و نفیس جواهری توپاز معدنی اصل
688,000 تومان

درجه یک
تراش فنسی

رکاب بسیار شیک دستساز درجه یک
طرح چند وجهی

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری توپاز معدنی درجه یک
1,800,000 تومان

اصالت:سوئیس

جواهری

رکاب دستساز بسیار زیبا
قلم زنی سبک اصفهان تمام هنر دست

انگشتر فاخر جواهری توپاز سبز اصل درجه یک
1,100,000 تومان

رکاب فاخر و دستساز
تلفیقی از شبکه و آینه منظم
مخراج شده با الماس های اصل

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری توپاز معدنی اصل سوئیسی درجه یک
1,980,000 تومان

توپاز معدنی اصل سوئیسی درجه یک

همراه با ۱۸عدد برلیان درجه یک اصل

رکاب حرفه ایی طرح پلاتینی
با طراحی قلم و آینه کاری
فوق العاده خاص و شیک

انگشتر جواهری فاخر و کلکسیونی توپاز سوئیسی اصل با تراش زیبای فنسی
1,800,000 تومان

توپاز سوئیسی اصل با تراش زیبای فنسی

همراه با ۱۶عدد برلیان درجه یک اصل

رکاب نفیس و شیک طرح پلاتینی
با سوهان کشی و اره کاری های بدون نقص و بسیار ظریف
اثری خاص و منحصر به فرد
دستساز نقره عیار۹۲۵
هنر دست استاد عرفان

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری توپاز سبز تراش زیبای فنسی
1,900,000 تومان

توپاز سبز تراش زیبای فنسی

رکاب حرفه ایی طرح پلاتینی
با طراحی قلم و آینه کاری فوق العاده
خاص و شیک

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری توپاز سوئیسی درجه یک
1,680,000 تومان

رکاب حرفه ایی اشکی
با سوهات کشی و اره کاری های بسیار منظم
دستساز نقره عیار۹۲۵
هنر دست استاد محمدپور