انگشتر فاخر و کلکسیونی الماس روسی (موزانایت)
1,100,000 تومان

رکاب دستساز حرفه ایی و بسیار زیبای
صفوی بغل گل
با آینه کاری زیبا و بسیار خاص
نقره عیار۹۲۵

انگشتر اسپرت و نفیس الماس روسی (موزانایت)
1,400,000 تومان

رکاب دستساز حرفه ایی و بسیار زیبا
مخراج شده با زمرد های اصل
تمام هنر دست
نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و فوق کلکسیونی موزانایت(الماس روسی) درجه یک
1,800,000 تومان

موزانایت(الماس روسی) درجه یک

رکاب درجه یک و خوش ترکیب
فوق العاده شیک
با قلم زنی نفیس برجسته سبک اروپایی
تمام هنر دست
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر تک تخمه ظریف و نفیس موزانایت سفید(طرح الماس)
730,000 تومان

رکاب بسیار شیک دستساز درجه یک
مدل چند وجهی
پشت شبکه با سوهان کشی منظم و زیبا
هنر دست استاد عماد
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر مردانه جواهری فاخر و شیک موزانایت مشکی (الماس روسی)
1,400,000 تومان

موزانایت مشکی (الماس روسی)
Black diamond
همراه با ۱۵عدد برلیان اصل

مناسب برای افراد و مراسمات خاص
و حلقه دامادی

انگشتر جواهری ست زوجین موزانایت ( الماس روسی)
1,550,000 تومان

رکاب صفوی دستساز درجه یک
پشت شبکه با اره کاری های منظم و زیبا
هنر دست استاد عماد
نقره عیار ۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری الماس روسی (موزانایت)
1,280,000 تومان

رکاب فیلی درجه یک
تلفیقی از قلم زنی، شبکه و آینه کاری
طراحی زیبای آینه و قلم طرح طاووس
نقره عیار۹۲۵ تمام هنر دست

انگشتر فاخر و کلکسیونی جواهری موزانایت اصل(الماس روسی)
1,860,000 تومان

موزانایت اصل(الماس روسی)

همراه با ۲۰عدد برلیان درجه یک اصل

رکاب حرفه ایی طرح پلاتینی
با طراحی قلم و آینه کاری
فوق العاده خاص و شیک

انگشتر فاخر و کلکسیونی موزانایت اصل(الماس روسی)
1,480,000 تومان

رکاب دستساز
قلم زنی برجسته طرح اروپایی
تمام هنر دست

انگشتر اسپرت و کلکسیونی موزانایت اصل(الماس روسی)
1,980,000 تومان

موزانایت اصل(الماس روسی)

رکاب نفیس دستساز طرح قلمزنی برجسته
مخراج شده با ۳۶عدد برلیان اصل
و آینه کاری فوق العاده بی نقص و زیبا
نقره عیار۹۲۵

انگشتر فاخر و کلکسیونی رولکسی موزانایت اصل(الماس روسی)
1,880,000 تومان

موزانایت اصل(الماس روسی)

همراه با ۱۰عدد برلیان اصل

رکاب حرفه ایی رولکسی طرح پلاتینی
دستساز نقره عیار۹۲۵
اثری هنرمندانه با مهر وارث

انگشتر فاخر و فوق کلکسیونی رولکسی موزانایت سفید اصل(الماس روسی)
2,880,000 تومان

موزانایت سفید اصل(الماس روسی)
بسیار پاک و درجه یک
رکاب حرفه ایی و درجه یک
همراه با ۱۰۰عدد برلیان اتمی
دستساز نقره عیار۹

انگشتر فاخر و کلکسیونی موزانایت اصل(الماس روسی)
2,200,000 تومان

موزانایت اصل(الماس روسی)
درجه یک و با کیفیت

رکاب نفیس دستساز اثر استاد عماد
قلم زنی برجسته طرح اروپایی
تمام هنر دست نقره عیار۹۲۵